Gmina Cieszanów wybrała ofertę ZETO Rzeszów (Ośrodek Terenowy Krosno) w przetargu na budowę sieci szerokopasmowej , dostawę zestawów komputerowych oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Cieszanów”.

Zlecenie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej oraz budowę infrastruktury teletechnicznej i sieciowej bezpośrednio związanej z udostępnieniem Internetu (sieci szerokopasmowej) oraz dostawę i instalację sprzętu komputerowego i oprogramowania dla 30 gospodarstw domowych oraz 19 jednostek podległych podkarpackiej gminie.