Ogłoszenie dotyczy obszaru przetargowego 10,5 czyli gminy Białaczów, Drzewica, Mniszków, Opoczno, Paradyż, Poświętne, Sławno, Żarnów (powiat opoczyńskim), Aleksandrów
(pow. Piotrkowski), Inowłódz, Lubochnia, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki, Ujazd, miasta Tomaszów Mazowiecki (pow. tomaszowski) w województwie łódzkim.