Niedawno informowaliśmy, że Exatel zdecydował się na powrót w poczet członków Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. Operator zrezygnował z członkostwa z obu głównych oraganizacji branżowych, także Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, w 2010 r.

Do PIIT Exatel nie zamierza wracać. W działaniach KIGEiT interesuje go głównie nacisk organizacji na integrowanie branży telekomunikacyjnej z energetyczną, w której operatorzy doszukują się nowych źródeł przychodów. Exatel, należący do Polskiej Grupy Energetycznej, jest tym segmentem szczególnie zainteresowany.

Uczestnictwo w organizacjach branżowych ma być z punktu widzenia Exatela bezpośrednio powiązane z z jego strategią rynkową.