O 13 proc. zmniejszyły się w ubiegłym roku przychody giełdowego ATM z hurtowych i detalicznych usług dostępu do internetu. Ich wartość wyniosła ok. 22,5 mln zł. Jak wskazuje w raporcie rocznym spółka w III i IV kw. ub.r. trend spadkowy w tym segmencie został jednak spowolniony. Przeszło 50 proc. przychodów ATM z telekomunikacji przynoszą ATM inni operatorzy.

Cały segment telekomunikacji dał w 2011 r. spółce 175 mln zł i pozytywny wynik EBITDA 37 mln zł. Poza kontraktem na sieć OST112 głównym motorem wzrostu przychodów z tego segmentu były usługi kolokacyjne (38 mln zł przychodów). Urosły one w ubiegłym roku o 37 proc. O 9 proc. natomiast urosły wpływy ze sprzedaży usług transmisji danych i dzierżawy infrastruktury (41 mln zł przychodów).

Realizacja kontraktu na sieć OST112 dała ATM w 2001 r. dodatkowe 60 mln zł przychodów w segmencie telekomunikacyjnym, ale bez większego wpływu na marżę. Tę grupa ATM realizuje w części integratorskiej kontraktu tego kontraktu.

Raport finansowy grupy ATM za 2011 r.