Zarząd Telekomunikacji Polskiej potwierdził dziś nieoficjalne informacje rpkom.pl: Orange Polska ma zabezpieczoną możliwość świadczenia usług 4G w oparciu o częstotliwości 1800 MHz za sprawą poszerzenia umowy z T-Mobile Polska.

„Po dwóch latach wzorcowej współpracy mobilnego ramienia Grupy – PTK Centertel z T-Mobile w zakresie wzajemnego korzystania z dostępowych sieci radiowych, strony rozszerzyły współpracę o technologię 4G” – podała notowana na GPW firma.

Centertel podpisał z T-Mobile aneks do umowy o wzajemnym korzystaniu z mobilnych sieci dostępowych – podano.

Na jego mocy spółki będą współpracować przy budowie sieci w technologii 4G w modelu podobnym do obecnej współpracy w obszarze sieci mobilnych. Strony umowy rozbudują sieci, by zwiększyć zasięg usług 4G, a Orange Polska będzie mogła świadczyć usługi 4G korzystając z częstotliwości 1800 MHz, także z częstotliwości posiadanych przez T-Mobile.

Orange Polska będzie korzystać z częstotliwości 4G należących do T-Mobile za wynagrodzeniem płatnym przez 14,5 lat. W przyszłości współpraca może także zostać rozszerzona na inne pasma częstotliwości – zapowiedziano.