Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa SA, spółka celowa powołana do realizacji projektu budowy sieci regionalnej w tym województwie, zaczyna 21 listopada cykl spotkań z lokalnymi operatorami telekomunikacyjnymi na temat realizowanego projektu.

Jak wyjaśnia Anna Streżyńska, przewodnicząca rady nadzorczej WSS SA  spotkania te mają z jednej strony rozwiać obawy i wątpliwości lokalnych operatorów, co do tego projektu, a z drugiej pomóc WSS skonstruować hurtową ofertę po wybudowaniu sieci szkieletowo-dystybucyjnej.