Lasy Państwowe oraz Centralny Ośrodek Informacji Statystycznej będą przez najbliższe cztery lata korzystały z sieci transmisji danych IP VPN zestawionych przez Telekomunikację Polską. Lasy Państwowe zapłacą za to operatorowi narodowemu 43 mln zł, a COIS 11 mln zł. Sieć korporacyjna statystyki publicznej WAN-GUS obejmuje 76 lokalizacji w jednostkach organizacyjnych służb statystyki publicznej we wszystkich województwach. Sieć IP VPN Lasów Państwowych natomiast, to blisko 480 lokalizacji (głównie siedzib nadleśnictw) w całej Polsce.

W przetargu dla Lasów Państwowych wpłynęły 3 oferty (poza TP – konsorcjum Telekomunikacji Kolejowej i Polkomtela oraz ComArchu), a szacunkowa wartość zamówienia została ostatecznie obniżona w postępowaniu przetargowym o 11 mln zł. Do przetargu ogłoszonego przez COIS stanęła tylko TP, a ośrodek zapłaci jej ostatecznie tyle, ile oszacował ogłaszając przetarg.