Sosnowiecki integrator teleinformatyczny otrzymał z Programu Innowacyjna Gospodarka 4.4 42 mln zł dofinansowania na realizację projektu Bezprzewodowy, szerokopasmowy dostęp do Internetu i sieci telefonicznej – WiMAX 802.16e. Jak można wnosić z dokumentacji na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu łącznie z własnymi środkami Milmex wyda na ten projekt ponad 70 mln zł. Milmex już zaczął budowę sieci do świadczenia detalicznych usług telekomunikacyjnych. Sprzedaje je pod marką NetMaks.

Milmex dysponuje dużymi zasobami radiowymi w paśmie 3,5 GHz. Starał się również (bez powodzenia) o pasmo w zakresie 2,6 GHz (przegrał konkurencję z Aero2).