Projekt „Budowa platformy e-Usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej” dostanie unijne dofinansowanie w ramach 7. Osi priorytetowej PO IG. UKE i Władza Wdrażajaca Programy Europejskie podpisały w tej sprawie formalne porozumienie.

Wartość projektu to 24 mln zł. Ma on umożlwić korzystanie z usług online zarówno przedsiębiorcom i konsumentom usług telekomunikacyjnych i pocztowych, jak i użytkownikom urządzeń radiowych i telewizyjnych.

Będą oni mogli np. korzystać z porad konsumenckich czy uczestniczyć w rozstrzyganiu sporów z operatorami online. Wybudowana platforma ma umożlwić m.in. przyjmowania wniosków, skarg i sprawozdań w postaci dokumentów elektronicznych czy automatycznego śledzenie stanu spraw.