Netia złożyła najlepszą ofertę w przetargu otwartym (nie miała konkurentów) na świadczenie usług telekomunikacyjnych i transmisji danych dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.Wartość kontraktu, który obowiązywał będzie przez rok, wynosi 1,47 mln zł brutto.

Umowa obejmuje m.in. świadczenie drogą kablową usług telefonicznych i faksowych na łączach analogowych i cyfrowych w budynkach użytkowanych przez instytucję. Netia zajmie się też transmisją danych. Będzie świadczyła usługę „wirtualnej sieci prywatnej o topologii Full Mesh, zbudowanej na bazie wydzielonej operatorskiej sieci MPLS wykonawcy, odseparowanej od sieci Internet i opartej (głównie) o łącza kablowe (preferowane światłowodowe)”.