Spór TP i UKE o Neostradę bez abonamentu telefonicznego wróci na polską wokandę

Publikacja: 11.03.2010 00:00

– Zakaz wiązania usługi dostępu do Internetu Telekomunikacji Polskiej z abonamentem telefonicznym wydany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej jest niezgodny z dyrektywą o nieuczciwych praktykach handlowych – zawyrokował dziś Trybunał Sprawiedliwości. Polski regulator zwraca jednak uwagę, że zakazał TP takich praktyk zanim w Polsce zaczęła być stosowana dyrektywa.

– W ciągu 3-4 miesięcy może zapaść ostateczny wyrok w ciągnącym się od kilku lat sporze Telekomunikacji Polskiej z Urzędem Komunikacji Elektronicznej o obligatoryjnie łączenie usługi Neostrada ze sprzedażą abonamentu telefonicznego – spodziewa się Anna Streżyńska, prezes UKE. Urząd zakazał TP stosowania takich praktyk w 2006 r. i podtrzymał decyzję w marcu 2007. TP odwołała się do sądu powszechnego, bo uważała, że regulator nie ma prawa wydać takiego zakazu, i że jest on niezgodny z prawem unijnym.

Polski sąd pierwszej instancji wypowiedział się na korzyść UKE, ale Naczelny Sąd Administracyjny, który rozstrzygnąć ma kasację TP zwrócił się o wsparcie (pytanie prejudycjalne) interpretacyjne do Trybunału Sprawiedliwości. Dziś TS wydał wyrok, który może odblokować postępowanie toczące się w tej sprawie w polskich sądach. Trybunał stwierdził, że zakaz uzależniania sprzedaży jednej usługi od tego, czy klient kupi też drugą jest zgodny z dyrektywami:

[ul] [li]w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa),[/li] [li]dyrektywą w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej).[/li] [/ul]

„Należy [te przepisy – rpkom.pl] interpretować w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie przepisom krajowym, takim jak art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r., w brzmieniu mającym zastosowanie do okoliczności będących przedmiotem postępowania przed sądem krajowym, które zakazują uzależniania zawarcia umowy o świadczenie usług od zawarcia przez użytkownika końcowego umowy o świadczenie innych usług” – czytamy w tłumaczeniu wyroku.

Jednakże TS znalazł też inną dyrektywę – o nieuczciwych praktykach handlowych – stojącą na przeszkodzie przepisom krajowym, które (poza pewnymi wyjątkami i specyficznymi okolicznościami) zakazują składania konsumentowi przez sprzedawcę jakichkolwiek ofert wiązanych. Mimo ambiwalentnego podejścia TS-u, prezes UKE interpretuje wyrok na swoją korzyść. M.in. dlatego, że dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych nie obowiązywała w Polsce w chwili, gdy UKE wydawał decyzję dla TP. Zdaniem UKE zaczęto ją stosować po 12 grudnia 2007 roku. – ETS pośrednio podzielił nasze zdanie. Wyrok wskazuje, że przymusowe wiązanie sprzedaży jednej usługi ze sprzedażą drugiej jest niezgodne z prawem. Natomiast oferowanie pakietu usług jest zgodne z prawem unijnym, jeśli konsument wyraża na to zgodę – powiedziała Streżyńska.

– Wyrok jest istotny, bo TP nadal wiąże sprzedaż neostrady ze sprzedażą usługi abonamentu, choć obniżyła cenę tej drugiej usługi do 21,35 zł netto za zawieszenie i rezerwację łącza – dodała. – Teraz NSA będzie mógł odwiesić postępowanie w kraju w tej sprawie – oceniła prezes UKE. Według niej w decyzji, którą TP oprotestowała przed NSA, regulator nie nałożył na TP żadnej kary. – Sprawdzamy w jaki sposób przełoży się ono na inne kary dotyczące podobnych kwestii – powiedziała prezes UKE. 25 września 2006 r. UKE nałożył na TP, na mocy innej decyzji, karę w wysokości 100 mln zł za nieuprawnione wiązanie usług dostępu do Internetu i abonamentu telefonicznego.

– Zakaz wiązania usługi dostępu do Internetu Telekomunikacji Polskiej z abonamentem telefonicznym wydany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej jest niezgodny z dyrektywą o nieuczciwych praktykach handlowych – zawyrokował dziś Trybunał Sprawiedliwości. Polski regulator zwraca jednak uwagę, że zakazał TP takich praktyk zanim w Polsce zaczęła być stosowana dyrektywa.

– W ciągu 3-4 miesięcy może zapaść ostateczny wyrok w ciągnącym się od kilku lat sporze Telekomunikacji Polskiej z Urzędem Komunikacji Elektronicznej o obligatoryjnie łączenie usługi Neostrada ze sprzedażą abonamentu telefonicznego – spodziewa się Anna Streżyńska, prezes UKE. Urząd zakazał TP stosowania takich praktyk w 2006 r. i podtrzymał decyzję w marcu 2007. TP odwołała się do sądu powszechnego, bo uważała, że regulator nie ma prawa wydać takiego zakazu, i że jest on niezgodny z prawem unijnym.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Telekomunikacja
Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Telekomunikacja
Nowy lider wyścigu internetowych grup w Polsce. Przełomowy moment dla Polsatu