Spór TP i UKE o Neostradę bez abonamentu telefonicznego wróci na polską wokandę

Publikacja: 11.03.2010 00:00

– Zakaz wiązania usługi dostępu do Internetu Telekomunikacji Polskiej z abonamentem telefonicznym wydany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej jest niezgodny z dyrektywą o nieuczciwych praktykach handlowych – zawyrokował dziś Trybunał Sprawiedliwości. Polski regulator zwraca jednak uwagę, że zakazał TP takich praktyk zanim w Polsce zaczęła być stosowana dyrektywa.

– W ciągu 3-4 miesięcy może zapaść ostateczny wyrok w ciągnącym się od kilku lat sporze Telekomunikacji Polskiej z Urzędem Komunikacji Elektronicznej o obligatoryjnie łączenie usługi Neostrada ze sprzedażą abonamentu telefonicznego – spodziewa się Anna Streżyńska, prezes UKE. Urząd zakazał TP stosowania takich praktyk w 2006 r. i podtrzymał decyzję w marcu 2007. TP odwołała się do sądu powszechnego, bo uważała, że regulator nie ma prawa wydać takiego zakazu, i że jest on niezgodny z prawem unijnym.

Polski sąd pierwszej instancji wypowiedział się na korzyść UKE, ale Naczelny Sąd Administracyjny, który rozstrzygnąć ma kasację TP zwrócił się o wsparcie (pytanie prejudycjalne) interpretacyjne do Trybunału Sprawiedliwości. Dziś TS wydał wyrok, który może odblokować postępowanie toczące się w tej sprawie w polskich sądach. Trybunał stwierdził, że zakaz uzależniania sprzedaży jednej usługi od tego, czy klient kupi też drugą jest zgodny z dyrektywami:

[ul] [li]w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa),[/li] [li]dyrektywą w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej).[/li] [/ul]

„Należy [te przepisy – rpkom.pl] interpretować w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie przepisom krajowym, takim jak art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r., w brzmieniu mającym zastosowanie do okoliczności będących przedmiotem postępowania przed sądem krajowym, które zakazują uzależniania zawarcia umowy o świadczenie usług od zawarcia przez użytkownika końcowego umowy o świadczenie innych usług” – czytamy w tłumaczeniu wyroku.

Jednakże TS znalazł też inną dyrektywę – o nieuczciwych praktykach handlowych – stojącą na przeszkodzie przepisom krajowym, które (poza pewnymi wyjątkami i specyficznymi okolicznościami) zakazują składania konsumentowi przez sprzedawcę jakichkolwiek ofert wiązanych. Mimo ambiwalentnego podejścia TS-u, prezes UKE interpretuje wyrok na swoją korzyść. M.in. dlatego, że dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych nie obowiązywała w Polsce w chwili, gdy UKE wydawał decyzję dla TP. Zdaniem UKE zaczęto ją stosować po 12 grudnia 2007 roku. – ETS pośrednio podzielił nasze zdanie. Wyrok wskazuje, że przymusowe wiązanie sprzedaży jednej usługi ze sprzedażą drugiej jest niezgodne z prawem. Natomiast oferowanie pakietu usług jest zgodne z prawem unijnym, jeśli konsument wyraża na to zgodę – powiedziała Streżyńska.

– Wyrok jest istotny, bo TP nadal wiąże sprzedaż neostrady ze sprzedażą usługi abonamentu, choć obniżyła cenę tej drugiej usługi do 21,35 zł netto za zawieszenie i rezerwację łącza – dodała. – Teraz NSA będzie mógł odwiesić postępowanie w kraju w tej sprawie – oceniła prezes UKE. Według niej w decyzji, którą TP oprotestowała przed NSA, regulator nie nałożył na TP żadnej kary. – Sprawdzamy w jaki sposób przełoży się ono na inne kary dotyczące podobnych kwestii – powiedziała prezes UKE. 25 września 2006 r. UKE nałożył na TP, na mocy innej decyzji, karę w wysokości 100 mln zł za nieuprawnione wiązanie usług dostępu do Internetu i abonamentu telefonicznego.

– Zakaz wiązania usługi dostępu do Internetu Telekomunikacji Polskiej z abonamentem telefonicznym wydany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej jest niezgodny z dyrektywą o nieuczciwych praktykach handlowych – zawyrokował dziś Trybunał Sprawiedliwości. Polski regulator zwraca jednak uwagę, że zakazał TP takich praktyk zanim w Polsce zaczęła być stosowana dyrektywa.

– W ciągu 3-4 miesięcy może zapaść ostateczny wyrok w ciągnącym się od kilku lat sporze Telekomunikacji Polskiej z Urzędem Komunikacji Elektronicznej o obligatoryjnie łączenie usługi Neostrada ze sprzedażą abonamentu telefonicznego – spodziewa się Anna Streżyńska, prezes UKE. Urząd zakazał TP stosowania takich praktyk w 2006 r. i podtrzymał decyzję w marcu 2007. TP odwołała się do sądu powszechnego, bo uważała, że regulator nie ma prawa wydać takiego zakazu, i że jest on niezgodny z prawem unijnym.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Telekomunikacja
Duża awaria sieci komórkowych w Polsce. Problemy z połączeniami
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych? Zwycięzca jest jeden
Telekomunikacja
Ile Polacy płacą za usługi telekomunikacyjne i jak z nich korzystają. Raport UKE
Telekomunikacja
Bezprzewodowy internet rozkwitnie dzięki 5G. Najnowsze prognozy Ericssona
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Telekomunikacja
Aukcja częstotliwości dla sieci 5G rusza 22 czerwca. Kto weźmie udział?
Telekomunikacja
Amazon wprowadza darmowy abonament telefoniczny. Cios w operatorów komórek