NR KRS: 19194

Dane finansowe i operacyjne

Zarząd i dane teleadresowe w zasobach KRS
(w 2011 r. spółka połączyła się z GTS Poland Sp.z.o.o.)

GTS POLAND Sp.z o.o.
GRUPA  GTS CENTRAL EUROPEAN HOLDING Ltd.