Fundusz [b]NFI Midas[/b] poinformował, że jego spółka zależna zawarła porozumienie z fundacją [b]Lux Veritatis[/b] oraz innymi spółkami, z którymi współpracowała w ramach projektu usług telefonii komórkowej [b]wRodzinie[/b].

Centernet w ciągu 6 dni od zawarcia porozumienia wypłaci tym spółkom kwotę 4,2 mln zł tytułem zaległych należności, kosztów procesowych i egzekuzyjnych. Spółki jednak – fundacja Lux Veritatis, [b]Bonum[/b] (organizowała sprzedaż starterów i doładowań) oraz [b]Multi Channel Marketing Group[/b] (obsługa klienta) – zwrócą tą kwotę pod warunkiem wystawienia przez Centernet weksli in blanco do łącznej kwoty 5,5 mln zł na rzecz fundacji i MCMG. Z tej kwoty 541 tys. zł bezwarunkowo przysługuje MCMG tytułem zwrotu starterów i kart-zdrapek. Pozostała kwota 5 mln, to potencjalna kara umowna na rzecz fundacji. Lux Veritatis odstąpi od jej egzekwowania, jeżeli Centernet przekaże składniki majątku umożliwiające świadczenie usług komórkowych wRodzinie, wskzanej przez fundację stronie trzeciej do stycznia 2011 r.

Innymi słowy, jeżeli LuxVeritatis znajdzie nowego partnera do realizacji projektu wRodzinie, to koszty Centernetu z tytułu zerwania współpracy ograniczą się do 541 tys. zł.

Współpraca z fundacją Lux Veritatis była kluczowym projektem, na bazie którego miał działać Centernet. W marcu spółka informowała, że udało jej się rozdystrybuować 200 tys. kart SIM (nie podała informacji o aktywności użytkowników, ani o ARPU). Centernet wszedł jednak w orbitę [b]Aero 2[/b] i grupy [b]Polsatu[/b], które nie jest zainteresowane usługami głosowymi, i które dążyło do zerwania współpracy z Lux Veritatis. Sprawa trafiła do sądu.