[b]PTK Centertel[/b] złożyło najlepszą ofertę w przetargu organizowanym przez [b]Bank Gospodarstwa Krajowego[/b] na świadczenie usług telefonii komórkowej, w tym: łączności głosowej (połączenia wychodzące i przychodzące), tekstowej (SMS), multimedialnej (MMS, wideopołączenia) oraz dostępu do internetu.

W przetargu, którego budżet wynosił prawie 1,4 mln zł netto, oferty złożyło trzech operatorów. Głównym kryterium wyboru była cena. PTK Centertel za wykonywaną usługę zainkasuje prawie 1 mln zł brutto.