Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikował bilans swojej kadencji za lata 2005-2011. Do największych sukcesów tego okresu zaliczył 23 mld zł oszczędności, jakie poczynili konsumenci na telekomunikacyjnym rynku dzięki zaostrzeniu konkurencji i spadkowi cen usług, a poza tym opracowanie i przeforsowanie w parlamencie ustawy o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych i porozumienie zawarte z Telekomunikacją Polską.

Prezes UKE wymienia takie powszechnie znane fakty, jak skuteczne wdrożenie ofert hurtowych BSA, WLR i LLU, obniżki stawek MTR, wejście na rynek komórkowy nowego operatora infrastrukturalnego i szeregu MVNO. Wiele ze wspomnianych w bilansie zjawisk – np. spadek ceny 1 megabita przepływności łącza szerokopasmowego, czy wzrost penetracji telefonii komórkowej – ma umiarkowany związek z działalnością regulatora. Pewne wątpliwości budzi również szacowany na 12 proc. wzrost wartości rynku telekomunikacyjnego w latach 2005-2009.

Za najważniejsze wyzwania kolejnej kadencji Prezesa UKE obecnie urzędująca Anna Streżyńska uznała wzmocnienie ochrony konsumenta na rynku, stymulację inwestycji w NGN oraz unifikację systemu regulacji rynku telekomunikacyjnego i medialnego. Jej kadencja kończy się 8 maja br.