Ministerstwo Administracji i Cyryzacji w końcu września podpisze  umowy firmami, które będą doradcami w ramach tzw. projektu systemowego.

– Jesienią będa oni mogli ruszyć do samorządów pomagać przy inwestycjach związanych z szerokopasmowym internetem – mówi Małgorzata Olszewska, wiceminister administracji icyzfryzacji.

Ich zadaniem będzie z jednej strony przygotowywanie opinii, analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, technicznych i finansowych, modeli współpracy przy inwestycjach szerokopasmowych, a z drugiej rozwiązywanie bieżących problemów związanych z tego typu inwestycjami zgłaszanych przez podmioty realizujące projekty z zakresu działania 8.3 lub 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, a także Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Resort zaprosił do podpisania umowy dwa konsorcja. W skład pierwszego wchodzą Ernst&Young Business Advisory, Instytut Łączności oraz kancelaria prawna GWW Woźny i Wspólnicy. Drugie konsorcjum stanowią natomist firma InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba, kancelaria prawna Wardyńscy i Wspólnicy oraz spółka ASAP24 Grzegorz Pośpieszczyk, Marcin Stachura.