Rumuński regulator rynku telekomunikacyjnego Ancom oraz rumuńskie Ministerstwo Obrony Narodowej przedłożyły do konsultacji publicznych projekt zarządzenia w sprawie uwolnienia pasm: 800 MHz, 1.8 GHz i 2.6 GHz .

Obecnie są one częściowe w użytkowaniu przez rumuńskie Ministerstwo Obrony Narodowej i miałby by być wystawione do sprzedaży na aukcji zorganizowanej przez Ancom operatorom, który chcą budować w Rumunii sieci LTE.

Resort obrony wyliczył koszty, które związane są z przekazaniem należących do niego pasm i ze zamianą sposobu ich wykorzystania. W przypadku pasma 800 MHz zostały one oszacowane na 93 mln euro, w przypadku pasma 1,8 GHz na ponad 130 mln euro, a pasma 2,6 GHz na 11,2 mln euro. Koszty te częściowo ma pokryć ze swego budżetu rumuński regulator, a częściowo zrefundują je opłaty od operatorów, którzy wygrają zorganizowany przetarg na te pasma.

Ministerstwo ma uwolnić te pasma w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania za nie rekompensaty.