Cztery firmy i konsorcja złożyły wnioski o dopuszczenie do dialogu z [b]Ministerstwem Spraw Zagranicznych[/b] w toku przetargu na międzynarodową sieć transmisji danych, która połączy polskie placówki dyplomatyczne w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. Wartość kontraktu szacowana jest 54 mln zł.

Starać się o niego będą konsorcja: [b]ATM[/b] i [b]Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych[/b] oraz drugie: [b]Comarchu[/b], [b]GTS Energis[/b] i firmy informatycznej D[b]ecsoft[/b]. Samodzielnie do postępowania przystąpiły: [b]Exatel[/b] i [b]Telekomunikacja Polska[/b].

Do MSZ wpłynęły cztery wniosku, chociaż resort przewidywał dopuszczenie do negocjacji do pięciu podmiotów. Rozmowy mogą potrwać kilka miesięcy. MSZ powinien rozstrzygnąć przetarg w przyszłym roku. Umowa zostanie zawarta na cztery lata.

Będzie to jeden z największych przetargów na usługi telekomunikacyjne w tym i w przyszłym roku na polskim rynku.