Według AGCOM włoscy abonenci mają obecnie możliwośc wyboru różnych dostawców usług międzynarodowych, ponadto rośnie wolumen minut tych połączeń realizowanych przez różnego typu usługi VoIP i publiczną sieć Internet, co również przyczynia się do spadku cen. Zdaniem włoskiego regulatora na tym rynku prawidłowo funkcjonuje konkurencja, a więc zasadne jest zdjęcie z operatora zasiedziałego (Telecom Italia) obowiązków regulacyjnych. KE poparła propozycję włoskiego regulatora, wskazując przy tym, że detaliczny rynek połączeń międzynarodowych od 2007 r. jest na liście rynków, dla których Komisja rekomenduje krajom członkowskim znoszenie regulacji.