Giełdowy Arcus wspólnie z firmą zależną T-Matic System, konsorcjum iPLS Intelligent PowerLine Systems i TBD-Polska oraz firma BMCG podpisały z Energą-Operatorem umowy ramowe na wykonanie „Infrastruktury Pośredniczącej w technice PLC”, czyli element systemu transmisji danych na potrzeby systemu zarządzania siecią elektroenergetyczną Energi.

Umowy obowiązują osiem lat. Łączna wartość zleceń, na które mogą liczyć spółki, z którymi Energa parafowała porozumienia, to ponad 90 mln zł brutto. Wśród firm, które złożyły oferty, ale nie „załapały się” na kontrakt jest m.in. Action i Badawczo-Rozwojowa Społdzielnia Pracy Mikroprocesorowych Systemow Automatyki MIKRONIKA.

Budowa infrastruktury w technice PLC jest częścią większego projektu, w ramach którego Energa-Operator planuje wymianę tradycyjnych liczników na urządzenia umożliwiające zdalny odczyt danych w czasie rzeczywistym. Do ich instalacji zobowiązuje tzw. druga dyrektywa UE. Zgodnie z nią każdy z odbiorców energii elektrycznej będzie miał możliwość rozliczania się według rzeczywistego zużycia energii, a nie według prognoz – metody funkcjonującej obecnie. Informacje z liczników przesyłane będą do sprzedawcy po liniach energetycznych (niskiego i średniego napięcia) lub w technologii WiMAX.

Energa-Operator wybrała także firmy, które zbudują sieć WiMAX: Wasko, Unia, Logon. Również w tym przypadku wykonawcy będą otrzymywać zamówienia w ramach umowy ramowej. Jej budżet, na osiem lat, to również 73,8 mln zł netto (ponad 90 mln zł brutto).