Z konkluzji audytu wynika, że TP podejmuje działania, aby spełnić oczekiwania regulatora rynku telekomunikacyjnego, choć jeszcze nie zaplanowała wszystkich niezbędnych działań. Według A.T.Kearney zmiany priorytetów w rozwoju infrastruktury IT przez TP pozwoliłoby jej spełnić oczekiwania audytora do końca pierwszego półrocza 2011 r.

UKE oczekuje między innymi, że grupa TP wdroży rozwiązania, dzięki którym obsługa klientów-operatorów w dziedzinie sprzedaży usług hurtowych, będzie „równoważna” obsłudze własnych klientów detalicznych TP. Piony sprzedaży i obsługi posprzedażnej TP muszą zostać ograniczone w dostępie do informacji o klientach konkurentów, korzystających z infrastruktury TP. Musi zostać ograniczony przepływ informacji o klientach między TP a PTK Centertel, która również korzysta z produktów hurtowych TP. Operator narodowy powinien wdrożyć szereg działań (m.in. dotyczący wskaźnika jakości usług, programów premiowych), które mają podnieść kulturę obsługi klientów-hurtowników.

[link=http://www.uke.gov.pl/uke/redir.jsp?place=galleryStats&id=22336]Audyt równego dostępu do systemów informatycznych TP zgodnie z wymaganiami UKE – podsumowanie raportu (.pdf)[/link]