Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ministrów będzie się zajmowała projektem ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci szerokopasmowych w telekomunikacji.

– Jeżeli rząd ją zaakceptuje, to trafi jeszcze do ostatnich prac redakcyjnych a potem do podpisu premiera. Po uzyskaniu tego podpisu będzie mogła zostać skierowana jako projekt rządowy do Sejmu – informuje Anna Adamczyk z Centrum Informacyjnego Rządu. Gdyby jednak Rada Ministrów nie zaakceptowała projektu ustawy (co jest mało prawdopodobne), to wróci on jeszcze do uzgodnień w Rządowym Centrum Legislacyjnym.

Celem ustawy jest ułatwienie preprowadzania inwestycji w sieci telekomunikacyjne m.in. dzięki ułatwieniom procedrualnym i wprowadzeniu takich inwestycji do zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Uzupełnienie: ok. 16.00 Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy.

[link=images/pliki/megaustawa_projekt_16_10_2009.pdf]Projekt ustawy (.pdf)[/link]
[link=images/pliki/megaustawa_uzasadnienie.pdf]Uzasadnienie projektu ustawy (.pdf)[/link]