Centralny Zarząd Służby Więziennej ogłosił przetarg na dostawę usług telefonii komórkowej. Objętych nim będzie prawie 200 jednostek podległych zarządowi. Wartość 48-miesięcznego kontraktu szacowany jest na prawie 4 mln zł.

CZSW zamówi 1509 abonamentów na usługi głosowe i transmisji danych oraz 1459 telefonów i modemów data.

Jedynym kryterium wybory oferty będzie cena, obliczona jako wypadkowa stawek za następujące usługi: abonament miesięczny, minutę połączenia on-net, minutę połączenia off-net, minutę połączenia w biznes grupie, minutę połączenia na numery stacjonarne, SMS i MMS, transfer 1 GB danych miesięcznie.

Oferty zostaną a otwarte 5 lipca br.