Spółka Qumak zrealizuje prace przy budowie centrum danych dla Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Firma podpisała w tej sprawie umowę z generalnym wykonawcą projektu – Eiffage Polska Budownictwo. Wartość kontraktu to ponad 9,5 mln zł brutto.

Qumak w ramach projektu Centrum Badawczego Polskiego Internetu Optycznego (CBPIO) wykona prace na rzecz nowopowstającego Data Center.

W CBPIO prowadzone będą badania i wdrożenia w zakresie e-infrastruktury oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Ich celem jest wypracowanie praktycznych rozwiązań ICT, które będą wspierały rozwój polskich przedsiębiorstw, administracji publicznej i ośrodków badawczych.

Projekt CBPIO obejmuje budowę centrum danych, tzw. budynek sal technologicznych oraz powiązanego z nim obiektu laboratoryjno-biurowego. centrum danych Kompleks obiektów CBPIO stanie się główną siedzibą inwestora projektu – Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (PCSS), afiliowanego przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. Centrum będzie także stanowić ważny element europejskiej przestrzeni badawczej. Całkowita wartość realizacji to prawie 100 mln zł.