Ministerstwo Rozwoju Regionalnego poinformowało o przekazaniu do akceptacji Komisji Europejskiej programu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej. Finansowany ze środków unijnych projet budowy infrastruktury telekomunikacyjnej wymaga akceptacji, jako pomoc publiczna. Jak mówił na relacjonowanej przez rpkom.pl debacie Fundacji Wspomagania Wsi Maciej Koziara z Urzędu Komunikacji Elektronicznej projekt jest 141 w kolejce dokumentów oczekujących na notyfikację.

Instytucje państwa członkowskich nie muszą formalnie czekać na pozytywną decyzję Komisji Europejskiej, ale w przypadku otrzymania decyzji negatywnej są zobwiązane wstrzymać udzielanie pomocy, a beneficjent musi zwrócić już otrzymane środki. Może jednak odwoływać się od decyzji Komisji do Trybunału Sprawiedliwości UE, co wstrzymuje czasowo skutki odmowy notyfikacji.

W ubiegłym tygodniu MRR poinforowało również o formalnym przyjęciu studiów wykonalności budowy sieci szerokopasmowej w województwach: lubelskim, podkarpackim, warmińsko-mazurskim, lubelskim i świętokrzyskim. Celem projektu jest zapewnienie do końca 2013 r. dostępu do szerokopasmowego internetu dla 90 proc. gospodarstw domowych i 100 proc. instytucji publicznych i przedsiębiorców w 5 województwach Polski Wschodniej. Umowy z beneficjentami programu powinny być podpisane do 2013 r. a środki wydatkowane do 2015 r. ich wartość określana jest zazwyczaj, jako 300 mln euro.