Postępowanie urzędu wykazało, że nie przekroczy 20 proc. na żadnym z rynków wspólnych. Obie firmy są notowane na GPW. – Asseco koncentruje się na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań informatycznych: sprzętu, oprogramowania, usług serwisowych i modernizacyjnych, prowadzeniu szkoleń. Oferta skierowana jest m.in. do sektora finansowego, bankowego, instytucji publicznych, służby zdrowia, przemysłu oraz handlu i usług. Infovide koncentruje swoją działalność na rozwiązaniach dla telekomunikacji, bankowości i finansów, ubezpieczeń, administracji publicznej, energetyki i przemysłu – podaje UOKiK, który musi opiniować transakcje, jeśli zgłaszające je przedsiębiorcy osiągnęli łączny obrót w roku poprzedzającym powyżej 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.