Produkująca i wdrażająca rozwiązania informatyczne dla branży telekomunikacyjnej spółka pochwaliła się, że otrzymała zamówienie na „dostarczenie licencji systemu do paszportyzacji sieci telekomunikacyjnych dla jednej z inwestycji budowy sieci szerokopasmowej na terenie Polski”. Nazwa klienta oraz wartość kontraktu nie zostały ujawnione. Wiadomo jedynie, że jest to dla Suntechu nowy klient.

W ramach kontraktu Suntech dostarczy klientowi rozwiązanie SunVizion Network Inventory, które, jak opisuje producent, służy do przechowywania i zarządzania wszelkimi informacjami o logicznej infrastrukturze sieciowej, jej konfiguracji, statusie i funkcjonowaniu. System wspiera procesy eksploatacji i rozbudowy sieci opartych na dowolnych technologiach. Rozwiązanie wykorzystuje platformę Esri.

Nowy (tajemniczy) klient Suntechu jest kolejnym, który w tym roku wybrał produkt spółki do zarządzania infrastrukturą szerokopasmową. Przed wakacjami Suntech podpisał umowę z  konsorcjum firm Egis Poland i Infostrategia, której przedmiotem była dostawa  SunVizion Network Inventory dla Dolnośląskich Sieci Szerokopasmowych.