Minister Spraw Wewnętrznych zleciło Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych świadczenie usług udostępniania sieci WAN na potrzeby Systemu Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, zwanego dalej (SI CEPiK). Wartość trzyletniej umowy określono na 23,4 mln zł netto. Budżet przygotowany przez resort miał wartość 24,39 mln zł netto.

PWPW zdobyła zlecenie z pominięciem procedury przetargowej. Zamawiający wyjaśnia to faktem, że od kilku lat (na bazie umowy z 21 listopada 2008 r.) korzysta z usług firmy jeśli chodzi o obsługę sieci teleinformatycznej.

– Po dokonanych analizach formalno-prawnych oraz po określeniu możliwości technicznych realizacji zadania stwierdzono, iż aktualnie w MSW nie ma możliwości uruchomienia sieci WAN na potrzeby SI CEPiK dostarczonej przez innego niż PWPW wykonawcę – napisano w uzasadnieniu.

Ponadto PWPW jest jedynym wykonawcą posiadającym autorskie prawa majątkowe do oprogramowania systemu Pojazd i Kierowca. Jest ono wykorzystywane do komunikacji podmiotów przesyłających dane do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców, za pośrednictwem sieci WAN.