Netia poinformowała o wprowadzeniu do oferty nowych usług sieciowych i transmisji danych skierowanych do średnich i dużych firm.

Virtual Private LAN Service pozwala na łączenie sieci firm wielooddziałowych w jedna sieć rozległą WAN za pośrednictwem usług transmisji danych Netii przenoszących ruch 1Gbs Ethernet.

Uzupełnieniem usług dostępowych i telefonicznych jest usługa Managed LAN, czyli zdalne zarządzenie siecią lokalna klienta (realnie: przełącznikiem sieciowym). Ostatnia z nowych usług Netii, to IP VPN w wersji light. Oparty na sieci MPLS, ale bez wszystkich jej funkcjonalności.

– To usługa dla klientów nie wymagających wysokich przepływności, którym wystarczy 1-2 Mb/s, których budżet nie pozwala na zakup high-endowego rozwiązania typu IPVPN MPLS, czy też VPLS, a z drugiej strony nie mogą sobie pozwolić na zbyt duże ustępstwa w kwestii jakości – mówi Jacek Fischbach, dyr. Dep. Rozwoju i Zarządzania Produktami dla Klientów Korporacyjnych.

Wedle jego słów wszystkie nowe usługi dedykowane są klientom, w których sieciach komputerowych pracuje od 100 do 300 terminali sieciowych. Netia świadczy te usługi samodzielnie.