Sferia i Aero 2, czyli spółki z grupy Zygmunta Solorza-Żaka zależne od giełdowego Midasa zawarły nowe umowy o współpracy.

Aero 2 udostępni Sferii sieć telekomunikacyjną na mocy „Umowy Infrastrukturalnej”, której wartość została określona na 636 mln zł w ciągu trzech lat: od stycznia br. do końca 2018 r., gdy Sferii kończy się rezerwacja pasma z zakresu 800 MHz.

Z kolei Sferia na mocy „Umowy Dostępowej” zapewni Aero 2 transmisję danych w technologii LTE korzystającej z pasma 800 MHz na potrzeby świadczenia usług klientom detalicznym i hurtowym. Jak podano, usługę Sferii w ciągu trzech lat wyceniono na 733 mln zł, co daje nieco ponad 244 mln zł rocznie.

To mniej więcej tyle, ile wynosiła cena wywoławcza (250 mln zł) w aukcji LTE zakończonej w październiku ub.r.

Umowa Dostępowa zastąpiła Umowę Hurtową, łączącą Aero 2 i Sferię od marca 2015 roku. Umowa Infrastrukturalna zastąpiła zaś Umowę Dostawy.