W lutym przyszłego roku Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej chce udostępnić swoim członkom wzór umowy abonenckiej, który ma spełniać podstawowe wymagania prawne m.in. zapisy Prawa telekomunikacyjnego i ustawy o ochronie ochrony konkurencji i konsumentów.

– Bazowy wzorzec powstał na bazie kilkudziesięciu umów i regulaminów stosowanych obecnie przez ISP. Braliśmy już udział w konsultacjach umów abonenckich jakie prowadzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Jesteśmy umówieni na konsultację naszego wzorca zarówno z UOKiK, jak z Urzędem Komunikacji Elektronicznej. Podkreślam jednak, że to nie oznacza, że każdy operator stosujący w przyszłości ten wzorzec może czuć się automatycznie zwolniony od odpowiedzialności przed tymi urzędami. Niestety, w ogóle trudno wypracować wzorzec, który można by automatycznie stosować bez żadnych modyfikacji w każdym przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym  – mówił podczas zeszłotygodniowej IX Konfrencji KIKE Łukasz Bazański z kancelarii itB Legal, która na zlecenie KIKE opracowuje ten dokument.

Podstawowe kwestie, jakie ma uregulować wzorzec umowy:

Wzorzec będzie dotyczył usług dostępu do internetu. KIKE nie zadecydowała jeszcze, na jakich zasadach – technicznych i formalnych – będzie udostępniała wzorzec umów swoim członkom.