[b]Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny[/b] (ang. [i]International Telecommunication Union[/i]) poinformowała dzisiaj, o zakończeniu weryfikacji sześciu technologii kandydujących do standardu, który spełni wymagania specyfikacji IMT-Advanced. Tych sześć technik zostało skomasowanych do dwóch standardów, które spełniają wymagania sieci czwartej generacji (4G): LTE-Advanced oraz WirelessMAN-Advanced (czyli następca technologii WiMAX). Raport grupy roboczej ITU czeka jeszcze na akceptację zgromadzenia członków związku, które ma się odbyć w przyszłym miesiącu w Genewie.

Podstawowe wymagania dla technik, które spełniałyby kryterium 4G, to transfer w dół sieci do 100 Mb/s w ruchu i do 1 Gb/s dla zastosowań nomadycznych i stałych. System winien pracować na kanale o szerokości od 5 MHz do 20 MHz (opcjonalnie do 40 MHz). Parametry transmisji powinny umożliwiać obsługę wszelkich aplikacji multimedialnych, jak serwisy muzyczne, wideo w jakości HD, mobilną TV itp w protokole IP.

Komercyjne urządzenia do sieci 4G przewidziane są około roku 2015.