Telekomy ustaliły kryteria konkursu

Publikacja: 20.05.2015 13:00

We wtorek po burzliwych konsultacjach trwających od marca tzw. grupa robocza złożona z przedstawicieli izb zrzeszających operatorów telekomunikacyjnych przyjęła większością głosów rekomendację kryteriów pierwszego konkursu na projekty budowy sieci szerokopasmowych, który będzie ogłoszony w ramach tzw. pierwszej osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Według informacji rpkom.pl, z rekomendacją nie zgodziła się Polska Izba Komunikacji Elektronicznej.

O przyjęciu rekomendacji przez grupę roboczą i skierowaniu jej do akceptacji przez tzw. komitet monitorujący poinformował dziś rano na Konferencji Forum Szerokopasmowe Rafał Sukiennik, dyrektor w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Nie zdradził jeszcze przyjętych kryteriów konkursu.

– Wczoraj grupa robocza rekomendowała komitetowi monitorującemu kryteria. Komitet zapozna się z nimi jako pierwszy – powiedział Rafał Sukiennik próbując uprzedzić ewentualne pytania o szczegóły.

Podał, że komitet monitorujący zbierze się 18 czerwca i wtedy także spodziewana jest jego decyzja w tej sprawie. Eliza Pogorzelska, dyrektor departamentu wdrażania projektów szerokopasmowych  z Centrum Projektów Polska Cyfrowa (nowa nazwa Władzy Wdrażającej Programu Europejskie), oceniła, że jest mało prawdopodobne, aby rekomendacja grupy roboczej nie została przyjęta.

Według prezentacji Rafała Sukiennika

*  na preferencje mogą liczyć projekty zakładające budowę sieci o przepływnościach powyżej 100 Mb/;

* wszystkie sieci zbudowane przy wsparciu ze środków UE musi charakteryzować efektywny, otwarty dostęp hurtowy

* sieci szkieletowe i dystrybucyjne  będą mogły być  objęte wsparciem o ile ich budowa czy modernizacja jest konieczna do budowy sieci dostępowej;

* wsparciem objęta będzie budowa tylko tych węzłów, które nie pokrywają się lokalizacją z węzłami wybudowanymi w poprzedniej perspektywie; za lokalizację uznawana jest miejscowość;

* operatorzy będą rozliczani z zasięgu wybudowanej sieci, a nie penetracji;

* przy ocenie projektów liczyć będzie udział wkładu własnego;

– Aby pozytywnie rozliczyć PO PC w pierwszej osi muszą powstać sieci dostępu do szerokopasmowego Internetu o zasięgu 720 tys. gospodarstw domowych. To nie oznacza jednak, że zrealizujemy Narodowy Plan Szerokopasmowy w ograniczonym zakresie – powiedział Rafał Sukiennik.

Eliza Pogorzelska odpowiadając na pytania zebranych na sali zdradziła dziś, że:

* jedno z kryteriów ogranicza maksymalną kwotę wsparcia dla pojedynczego przedsiębiorcy;

* nie przewidziano startu w konkursie konsorcjów;

* nie ma ograniczeń dla podmiotów nowych, tworzonych przez przedsiębiorcę;

* jednym z założeń jest neutralność technologiczna projektów;

* ocenie będzie podlegać zdolność finansowa uczestnika konkursu;

* urządzenie abonenckie nie będzie uznawane za koszt kwalifikowany.

Choć zawiadujący PO PC mówią o neutralności technologicznej projektów wiadomo, że listę technologii możliwych do wykorzystania przy budowie sieci dostępowych ogranicza kryterium narzucone przez Brukselę: mają być to sieci zapewniające przepływność do użytkownika nie mniejszą niż 30 Mb/s.

Nad załącznikiem precyzującym warunki techniczne, jakie musi spełnić beneficjent dofinansowania pracuje obecnie Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Ogłoszenie pierwszego konkursu z pierwszej osi PO PC przewidziano najpóźniej na wrzesień. Do rozdysponowania będzie około 600 mln zł. Według nieoficjalnych informacji, na jednego przedsiębiorcę przypaść może kilkanaście-kilkadziesiąt milionów złotych.

We wtorek po burzliwych konsultacjach trwających od marca tzw. grupa robocza złożona z przedstawicieli izb zrzeszających operatorów telekomunikacyjnych przyjęła większością głosów rekomendację kryteriów pierwszego konkursu na projekty budowy sieci szerokopasmowych, który będzie ogłoszony w ramach tzw. pierwszej osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Według informacji rpkom.pl, z rekomendacją nie zgodziła się Polska Izba Komunikacji Elektronicznej.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Uwaga na nowe pułapki w roamingu. Jak za granicą łączyć się taniej lub za darmo
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Telekomunikacja
Gigant ogłasza przełom w łączności. To zupełnie nowa jakość
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany