25-26 października w Krakowie odbędzie się spotkanie ETNO, organizacji europejskich operatorów telekomunikacyjnych. Gospodarzem spotkania jest Telekomunikacja Polska (Orange Polska), która podobnie, jak jego właściciel France Telecom, jest członkiem organizacji.

Podczas spotkania w Krakowie odbędzie się Walne Zgromadzenie ETNO, które jest jej najważniejszym ciałem, podejmującym decyzji co do kierunków polityki. Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia będzie Marta Brzoza, dyr. ds. współpracy regulacyjnej TP, a wieceprzewdniczącym Harald Krohg, pełniący analogiczną funkcję w norweskim Telenorze.

Poza walnym zgromadzeniem organizacji podczas spotkania w Krakowie odbędzie się branżowa konferencja poświęcona problemom regulacji rynków telekomunikacyjnych. Na spotkaniu w Krakowie przewidziana jest obecność Magdaleny Gaj, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Macieja Wituckiego, szefa Orange Polska oraz przedstawicieli rządów niektórych krajów ościennych. Łącznie spodziewanych jest 70-80 uczestników reprezentujących członków ETNO.

Organizacja grupuje i reprezentuje interesy przede wszystkim dawnych operatorów zasiedziałych.