Urząd Komunikacji Elektronicznej zorganizował dziś spotkanie z przedstawicielami izb telekomunikacyjnych podsumowujące przeprowadzoną inwentaryzację o sieciach telekomunikacyjnych w Polsce.

– Dla na też było to pierwsze tego typu przedsięwzięcie prowadzone w takiej skali . Rozesłaliśmy ponad 9,5 tys. wezwań. Nie ukrywamy, że były pewne perturbacje ze zbieraniem danych. To naturalne, bo myśmy się też uczyli, napotykaliśmy też na opór ze strony operatorów – powiedział Zbigniew Charzewski, zastępca dyrektora departamentu Rozwoju Infrastruktury.

Podkreślił on, że organizowane spotkanie i dyskusja z operatorami ma z jednej strony podsumować inwentaryzację, z drugiej pomóc udoskonalić tryb zbierania danych.

UKE będzie udoskonalił informatyczny system SIIS, przez który są zbierane dane. Docelowo będzie to jedyna droga, którą operatorzy będą mogli przekazać dane.

– Do rozstrzygnięcia jest kwestia, czy operatorzy będą musieli przesyłać dane po wezwaniu od UKE czy będzie to tryb obligatoryjny ustawowo. Chcemy jednak uprościć procedurę – powiedział Zbigniew Charzewski.