Województwo lubleskie rozpoczęło konsultacje dotyczące infrastruktury telekomunikacyjnej, która może zostać wykorzystana przy budowie Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej (SSPW) w tym regionie.

Samorząd przygotował ankietę, która ma na celu ustalenie weryfkację założeń przyjętych podczas dotychczasowych prac nad projektem SSPW. Uzyskane za jej pomocą informacje mają być wykorzystane przy planowaniu przebiegu budowanej sieci oraz lokalizacji węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych.

Urząd  Marszałkowski w Lublinie chce określić na jej podstawie zakres dopuszczalnego wykorzystania na potrzeby SSPW już istniejącej  infrastruktury telekomunikacyjnej.

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW) będzie – za pośrednictwem niezależnego Operatora Infrastruktury – udostępniana na równych zasadach wszystkim podmiotom zainteresowanym świadczeniem za jej pomocą usług telekomunikacyjnych. Operator sieci SSPW publicznej nie będzie prowadził konkurencji na rynku usług dla klientów końcowych.

Ankieta zamieszczona jest na stronie internetowej urzędu i  powinna zostać przesłana do dnia 29 czerwca 2012 r.