NR KRS: 238931

Dane finansowe i operacyjne

Zarząd i dane teleadresowe w zasobach KRS

MULTIMEDIA POLSKA S.A.