Litewscy nadawcy telewizyjni, którzy dysponuja rezerwacją częstotliwości nadawczej mogą instalować własne urządzenia na obiektach radiodyfuzyjnego eks-monopolisty Lietuvos Radijo ir Televizijos Centras (LRTC) lub kupić od niego usługę transmisji sygnału. Mogą oni również korzystać z częstotliwości radiowych LRTC, ale wówcza musza kupić usługę tramisyjną i ta obligacja wpisana jest do licencji na nadawanie programu telewizyjnego.

Zdaniem Komisji zasady licencjonowania litewskich nadawców stoją w sprzeczności z prawem wspólnotowym. Wskazywanie w licencjach firm, których zadaniem będzie retransmisja sygnału obniża konkurencję na – usługowym i infrastrukturalnym – rynku radiodyfuzyjnym i zniechęca do wchodzenia nań nowych podmiotów. Zdaniem Komisji RRT powinna rozważyć rezygnację z regulacji rynku radiodyfuzyjnego i poddania go siłom rynkowej konkurencji.

Komisja stwierdziła także, że jej uwagi nie przesądzają o wyniku dalszego przeglądu wdrażania unijnej dyrektywy 2002/77/WE w sprawie konkurencji na rynkach łączności elektronicznej na Litwie.

współpraca Łukasz Dec