Urząd Komunikacji Elektronicznej [link=http://www.uke.gov.pl/_gAllery/29/70/29704/Decyzja_Netia_Polkomtel_181_09.pdf]wydał decyzję[/link] zmieniającą porozumienie między Netią i Polkomtelem odnośnie zasad rozliczania usług w sieci inteligentnej (IN) na numery 800 i 801. UKE przyznał w sporze rację Netii i ustalił stawki rozliczeniowe za połączenia przychodzące z sieci Polkomtela na numery IN obsługowane przez Netię na stawkę odpowiednio 0,1677 zł za minutę netto oraz 0,0839 zł za minutę netto, czyli 100 proc. i 50 proc. stawki MTR. Ceny za połączenia będą w przyszłości aktualizowane zgodnie ze zmianą stawek MTR.

Według Polkomtela urząd w ogóle nie powinien był ingerować w umowę, jako że ten segment usług telekomunikacyjnych nie podlega regulacjom. Operator sieci mobilnej zakwestionował także oparcie stawek rozliczeniowych za usługi IN na bazie MTR, które – według Polkomtela – oparte są na kosztach. Tymczasem nie wszystkie usługi operatora sieci mobilnej muszą być kalkulowane wyłącznie na tej bazie.

W ramach negocjacji Polkomtel proponował Netii stawki odpowiednio 0,14 zł/min (numery 801) i 0,28 zł/min (numery 800). UKE argumentował, że brak porozumienia mógł uniemożliwić klientom Polkomtela wykonywanie połączeń na numery IN Netii. Ingerencja w spór – który mógł zakończyć się zerwaniem porozumienia i zablokowaniem połączeń – był zatem w interesie klientów Polkomtela. Według UKE stawka za rozpoczęcie połączenia w sieci mobilnej zajmuje podobne zasoby w sieci operatora, co zakończenie i dlatego oparcie stawek rozliczeniowych na bazie MTR jest zasadne.