Fundusz, do którego należą m.in. Centernet i Mobyland poinformował wczoraj o zorganizowaniu finansowania na rozbudowę sieci telekomunikacyjnej. Kredyt od BZ WBK i Banco Santander w wysokości 364 mln zł posłuży „budowie do 700 stacji bazowych oraz optymalizacji sieci telekomunikacyjnej” (modernizacja sieci backhaul i budowa infrastruktury szkieletowej) i sfinansuje w części dostawy od Ericssona oraz NokiaSiemens Networks.

Od Alior Banku fundusz otrzyma kredyt w wysokości 150 mln zł, który przeznaczy na rozbudowę własnej sieci (3,4 tys. nadajników) na bazie istniejącej infrastruktury Polkomtela (oznacza to znaczące przychody dla operatora sieci Plus).

Dodatkowe środki na ten sam cel NFI Midas chce pozyskać z emisji obligacji, która także została wczoraj uchwalona. Fundusz wyemituje papiery dłużne o wartości do 250 mln zł. Zygmunt Solorz-Żak zadeklarował objęcie do 200 mln zł z tej emisji w przypadku braku większego zainteresowania ze strony innych inwestorów.