AGCOM, regulator włoskiego rynku telekomunikacyjnego, zatwierdził ceny usług w sieci FTTC/FTTH w sieci operatora narodowego. Ustalił je na niższym od proponowanych przez Telecom Italia poziomach.

Decyzja włoskiego operatora obejmuje komplet usług niezbędnych do świadczenia przez operatorów alternatywnych usług na infrastrukturze optycznej Telecom Italia. Kluczowe stawki za linie abonenckie w sieci VDLS/FTTC o prędkości download 30 Mb/s zostały ustalone na poziomie 21,5 euro miesięcznie, podczas gdy TI proponowało stawkę 31 euro za usługę transmisji danych i telefonii IP.

Asymetryczny dostęp 100/10 Mb/s na liniach FTTH ma kosztować 24,90 euro miesięcznie wobec 38 euro, jakich oczekiwało TI. Co więcej, stawki ostatecznie ustalone przez AGCOM są niższe, niż przedstawione rynkowi wcześniej w publicznych konsultacjach. Oferta na sieci optycznej obejmuje usługę wirtualnej pętli lokalnej, o którą walczy także środowisko polskich operatorów alternatywnych.

Stawki będą obowiązywały wstecznie za 2012 r. i do końca roku bieżącego. W tym roku urząd regulacyjny ma przeprowadzić nowe analizy rynku, które pozwolą na ustalenie nowych stawek na lata 2014-2016.