UKE przeanalizował sytuację na rynku 14 i określił 885 specyficznych rynków dzierżawy łączy telekomunikacyjnych w relacjach między poszczególnymi miastami. Na 740 z nich stwierdził dominującą pozycję TP, która posiada trudno powielalną infrastrukturę. W pozostałych 145 relacjach urząd stwierdził istnienie infrastruktury innych operatorów i działanie mechanizmów konkurencyjnych.

Będzie to druga decyzja deregulacyjna Prezesa UKE po zdjęciu z TP obowiązków na rynku tranzytu międzyoperatorskiego. Deregulacja nie zdejmie jednak z TP obowiązku prowadzenia rachunkowości regulacyjnej dla 145 „uwolnionych” rynków. UKE stwierdził, że zbyt duże jest pole wspólnych kosztów dla rynków regulowanych i nieregulowanych.