Główny Inspektorat Transportu Drogowego rozstrzygnął przetarg na dostawę i wdrożenie systemu telefonii stacjonarnej. Zamówienie obejmuje też dostawę aparatów telefonicznych. Najlepszą ofertę w konkursie (miał charakter otwarty) złożyło konsorcjum firm Outsorcing Partner oraz Touch Partner. Jej wartość wynosiła 1,46 mln zł netto. Budżet przygotowany przez GITD wynosił 1,9 mln zł brutto.

System będzie działał w trzech warszawskich lokalizacjach zajmowanych przez GITD (łącznie 500 użytkowników) oraz 10 lokalizacjach na terenie Polski (w każdej po 50 użytkowników). Zamawiający zastrzega, że system musi być fabrycznie nowy, nie używany i wyprodukowany nie wcześniej niż w 2011 r.