W ubiegłym roku 900 operatorów komórkowych na całym świecie zanotowało przychody w wysokości 965 mld dolarów – szacuje firma badawcza Informa Telecoms & Media. W tym roku przychody całej branży mobilnej powinny przekroczyć – po raz pierwszy w historii – 1 bilion dolarów. W 2015 r. natomiast wyniosła 1,14 bilionów.

Gros przychodów generują usługi głosowe, chociaż rośnie wartość i udział w całkowitych przychodach transmisji danych (w tym wiadomości SMS). W ubiegłym roku przypadło na nią 25 proc. przychodów operatorów (253 mld dolarów). Za cztery lata udział ten wyniesie 40 proc. (453 mld dolarów), wciąż jednak więcej niż połowę będą przynosić najprostsze usługi głosowe.

Te przychody, zwłaszcza związane z transmisją danych, wymagają forsownych inwestycji infrastrukturalnych. W ubiegłym roku wydatki inwestycyjne branży komórkowej (CAPEX) wyniosły 175 mld dolarów.