Władza Wdrażająca Programy Europejskie opublikowała listę projektów złożonych w ramach I naboru 2013 w konkursie 8.4 POIG (budowa sieci ostatniej mili). W konkursie złożono w sumie 209 projektów.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w I rundzie 2013 wynosi 15,5 mln euro.  Minimalna kwota dofinansowania to 30 tys. zł, a maksymalny okres realizacji projektu to 24 miesiące.

Przewidywany termin zakończenia procedury oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach rundy aplikacyjnej nie powinien przekroczyć 80 dni roboczych, liczonych od dnia zamknięcia rundy aplikacyjnej. WWPE zastrzega jednak, że czas oceny poszczególnych wniosków może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności dokonywania poprawy/uzupełnienia złożonych dokumentów.