Netia poinformowała, że jako lider konsorcjum podpisała umowę z Państwową Inspekcją Pracy Główny Inspektorat Pracy o wartości blisko 11 mln zł brutto.

Przedmiotem umowy jest  zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wraz z niezbędną  infrastruktury sprzętową, budową i obsługą sieci podkładowej WAN  w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów w 64 jednostkach organizacyjnych PIP.

Partnerami Netii w ramach konsorcjum są Fujitsu Technology Solutions, TIMSI, a w przetargu udział brali również: konsorcjum firm Orange Polska i Integrated Solutions oraz  konsorcjum Atos IT Solutions and Services i GTS Poland.