Władza Wdrażająca Programy Europejskie (WWPE) rozpoczęła nabór wniosków o dofinansowanie działania 8.3 POIG (przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu). Potrwa on do 30 marca.

Kwota alokacji przewidywana w tym konkursie to ponad 110,5 mln zł.

WWPE przewiduje, że termin zakończenia procedury oceny wszystkich wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach tej rundy aplikacyjnej nie powinien przekroczyć 80 dni roboczych liczonych od dnia zamknięcia rundy aplikacyjnej. Jednak w przypadku dużej liczby wniosków termin ten może ulec wydłużeniu.

WWPE planuje jeszcze w tym roku drugi nabór do działania 8.3 PO IG w terminie od 20 sierpnia do 21 września.