Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, koordynujące wydatkowanie pomocy unijnej dla Polski, zaakceptowało studium wykonalności budowy szerokopasmowego internetu w pięciu województwach Polski Wschodniej: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. W ramach przygotowania projektu i samego studium wykonalności w MRR powstał „atlas dostępnych zasobów” sieci szerokopasmowej w tych województwach, określających zasięg i przepływności dostępne w ramach już istniejącej infrastruktury. Przyjęcie studium wykonalności oznacza, że Komisja Europejska może rozpocząć procedurę potwierdzenia zgodności całego projektu z unijnymi zasadami konkurencji.