Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował dzisiaj o wydaniu decyzji o dostępie telekomunikacyjnym do zasobów spółdzielni mieszkaniowych we Wrocławiu i w Warszawie. W obu przypadkach o interwencję urzędu w sporze ze spółdzielniami wnosili mali ISP: Telekomunikacja Internetowa we Wrocławiu i Robbo Computer w stolicy.

W obu przypadkach UKE zadecydował o udzieleniu bezpłatnego dostępu, choć Robbo Computer została zobowiązana do pokrycia kosztów energii elektrycznej, pobieranej przez urządzenia sieciowe  a Telekomunikacja Internetowa do złożenia 6 tys. zł kaucji na poczet ewentualnych szkód przy pracach instalacyjnych. UKE nie zgodził się natomiast na ograniczenie katalogu usług, jakie chce świadczyć Robbo Computer czego domagała się spółdzielnia, z którą operator był w sporze.

Opisane wyżej dwie decyzje, to drugi i trzeci akt tego typu wydany przez UKE na mocy przepisów megaustawy. Pierwszym była decyzja o dostępie dla gliwickiego Syriona.

Jak mówi Anna Streżyńska, prezes UKE, urząd rozpatruje jeszcze 21 podobnych spraw. – Z tym, że nie we wszystkich zostanie wydana decyzja rozstrzygająca. Niektóre sprawy – z różnych przyczyn – będą umorzone, w innych trwa postępowanie i decyzje będą sukcesywnie wydawane – sygnalizuje Anna Streżyńska.