37 własnych obiektów nadawczych sprzedała spółka RSTV z grupy Cyfrowego Polsatu, obsługująca stacje TV należące do tej grupy. Za kwotę 45,5 mln zł kupił je Emitel.

– RSTV inkasował około połowy wydatków grupy Polsat na emisję analogowego sygnału TV. Ponieważ jesteśmy w trakcie przełączenia emisji na technologię cyfrową, to RSTV wymagałby znaczącego doinwestowania obiektów nadawczych. Ponieważ nie jest to spółka związana z naszą kluczową działalnością postanowiliśmy ją zbyć – powiedział Dominik Libicki, prezes zarządu Cyfrowego Polsatu podczas dzisiejszej konferencji prasowej. 60 proc. dotychczasowych przychodów RSTV pochodziło z grupy Polsatu.

Emitel argumentuje, że nabycie obiektów emisyjnych od grupy Polsatu umożliwi mu uzupełnienie luk w w pokryciu kraju. Operator nabędzie od Polsatu całość infrastruktury masztowej i nadawczej, potrzebnej do nadawania cyfrowego.

– Aktywa te w 2011 r. wygenerowały 4,6 mln zł przychodów, a w 2012 r. 10,3 mln zł przychodów – podał Emitel w komunikacie prasowym.

W strukturach Polsatu zostanie natomiast infrastruktura sieci analogowej potrzebna do nadawania sygnału TV jeszcze do połowy roku. Dlatego warunkiem zawieszającym transakcję jest rejestracja podziału RSTV.